Auktionsanvisning

För att skapa en trygg auktion har Art By Zaki regler kring hur auktionen ska hanteras. Dessa regler är fastställda i en s k anvisning. Denna anvisning syftar till att skapa en trygg auktion och ett enhetligt arbetssätt när vi genomför en auktion eller ett uppdrag för annan parts räkning.

Anvisningen tillämpas på alla uppdrag som utförs av Art By Zaki. Om uppdragsgivaren är en näringsidkare, förmedlingen avser en produktion till fast pris och uppdraget avser förmedling av fler än ett producerat verk får Art By Zaki emellertid göra avsteg från anvisningen.

 1. Före auktionen
  Före det att en auktion inleds ska Art By Zaki utifrån denna anvisning informera uppdragsgivaren om hur vi arbetar med auktion.
 2. Under auktionen
  Under auktionen ska Art By Zaki informera budgivarna:
  – om hur vi utifrån denna anvisning arbetar med auktion, t ex att namn och kontaktuppgifter kommer att lämnas till säljaren och köparen;
  – om tidigare lagda bud,
  – fortlöpande om nya lämnade bud;
  – om att korrekta bud som lämnats är bindande och inte kan strykas även om t ex budgivaren inte längre deltar i budgivningen; och
  – om att Art By Zaki kan stryka uppenbart felaktiga bud som lämnats för att dessa inte ska påverka budgivningen på ett otillbörligt sätt.Art By Zaki ska löpande föra en förteckning ”Budgivningsförteckning” över samtliga bud i det system som tillhandahålls för ändamålet av Art By Zaki. Budgivningsförteckningen ska innehålla uppgift om:
  – budgivare med namn och kontaktuppgifter;
  – det belopp som bjudits;
  Tidpunkten för när budet lämnades finns sparat i sms-loggen hos Art By Zaki;Art By Zaki ska i möjligaste mån säkerställa att samtliga deltagare i auktionen har ordnat den finansiering som krävs för att kunna fullfölja köp.Art By Zaki ska fortlöpande informera uppdragsgivaren om nya lämnade bud. Informationen i budgivningsförteckningen ska dessutom hela tiden vara tillgänglig för uppdragsgivaren.
 3. Efter auktionen
  När Art By Zaki och säljaren bedömer att auktionen är avslutad ska Art By Zaki hålla informationen i budgivningsförteckningen tillgänglig för den som blir köpare.Efter auktionen ska Art By Zaki dessutom:
  – meddela samtliga budgivare att auktionen är avslutad; och
  – överlämna ett utdrag ur budgivningsförteckningen till var och en av budgivarna över vilka bud som budgivaren lämnat under auktionen, om budgivaren vill det.
 4. När uppdraget slutförs
  Senast när uppdraget slutförs vid slutbetalning ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren och köparen. Slutbetalning skall göras inom 5 arbetsdagar efter avslutad auktion till anvisat konto hos Art By Zaki AB. Överlämning av varan sker först efter slutbetalning. Frakt inom Sverige bjuder Art By Zaki på men försäkrar inte konstverket mer än vad en vanlig frakt täcker. Vill man få hjälp med frakt på dessa villkor hjälper vi gärna till. Frakt utomlands kan Art By Zaki hjälpa till med enligt överenskommelse genom offert.