Tavlan ”Athlete” är såld.

Glömmer du träna på dina tekniska grunder kan botten snabbt falla ur. Det är grundstenarna som allting bygger på. Talang kan vinna matcher men lagarbete vinner mästerskap. Det är genom hårt arbete och hur du närmar dig och utvecklar dina tekniska grunder som ger dig möjliga framgångar. Förstår du grunderna så är det enklare att förstå helheten och genom det agera mer intelligent på planen. Tänk snabbt, tänk nytt men framför allt tänk stort! Vi är säkra på att Zlatan hade lyckats med allt vad han tagit sig för och det hade varit lika roligt att få se honom på någon annan arena, en arena vi vet att han hade ägt likväl den arena han äger idag.

Mått: 200×200 cm